Entidade editora:
Lugar:
Elgoibar
País:
España
Redacción:
Elgoibar. Guipúscoa
Imprenta:
Elgoibar. Guipúscoa.
Contido:
Boletín informativo editado pola Casa Cultural Galiza de Elgoibar
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 198