Mollet del Vallés

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Mollet del Vallès
País:
España
Redacción:
Mollet del Vallès. Barcelona
Imprenta:
Mollet del Vallès. Barcelona.
Contido:
Boletín informativo editado pola Sociedade Irmandade A Nosa Galiza de Mollet del Vallés
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 198