Airiños da Nosa Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Santa Coloma de Gramanet
País:
España
Data de inicio:
1984
Ano de inicio:
[1984]
Redacción:
Santa Coloma de Gramanet. Barcelona
Imprenta:
Santa Coloma de Gramanet. Barcelona.
Contido:
Boletín informativo editado pola Sociedade Airiños da Nosa Galicia, de Santa Coloma de Gramanet
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 199