Lugar:
Barcelona
País:
España
Periodicidade:
Anual
Contido:
Boletín informativo editado pola sociedade O Penedo de Barcelona.