El Miliciano Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgano del Cuarto Batallón de la Primera Brigada Mixta de Líster
Lugar:
Madrid
País:
España
Data de inicio:
1/8/1936
Data de fin:
1937
Ano de inicio:
1936
Ano de fin:
1937
Colaboración:
Enrique Líster; Herrera Petere; Puente; Santiago Álvarez; Rafael Dieste ; Ramón Cabanillas ;
Idioma:
Bilingüe
Extensión:
4
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Publicación política antifascista editada durante a Guerra Civil. Tamén inclúe artigos de carácter cultural e traballos de creación literaria
Ilustracións:
Contén debuxos e fotografías
Referencias bibliográficas:
SANTOS GAYOSO, E. (1995): Historia de la Prensa Gallega: 1800-1993. Tomo II, Sada, Ediciós do Castro, p. 142
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 183
Gran Enciclopedia Gallega (1974-1987), Gijón, Silverio Cañada, tomo XXI, p. 45