Casa de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

X Aniversario

Entidade editora:
Lugar:
Córdoba [nac. España]
País:
España
Inicio:
1996
Fin:
[1996]
Colaboración
Alberto Villar Movellán
Antonio Cruz Casado
Ginés Liébana
José Carlos Arjiz Tresqueras
Manuel Ángel Jiménez
Manuel Gahete Jurado
Mercedes Vázquez Cereijo
Ramón Couselo García
Ilustración
Evangelina Vicente Pastor
Goval
Manuel Mora Quer
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Castelán
Formato:
24 x 17 cm.
Extensión:
112 páxinas
Redacción:
San Pedro (Plaza), 1. Córdoba [nac. España]
Imprenta:
Córdoba [nac. España]. Córdoba [nac. España].
Contido:
Revista editada para conmemorar o X aniversario fundacional da entidade. Ademais de facer un percorrido histórico polas actividades culturais e recreativa da entidade e os seus logros, hai tamén textos literarios na sección "Poemas X Aniversario". A Casa de Galicia organiza varios certames de pintura, poesía etc. e campionatos deportivos así como unha excursión peregrinación a Santiago de Compostela. Aparece tamén o programa de actividades para ese ano 1996 e para festexar este aniversario.
Ilustracións:
Numerosas fotografías dos socios e directivos participando nas actividades societarias, tamén das instalacións da Casa de Galicia.
Publicidade:
Moi poucos anuncios na metade da revista (dun banco, dunha academia e dunha fábrica de materiais de construción entre outros).
Relacionadas:
Casa de Galicia en Córdoba. 1992 (Outro voceiro social da sociedade editora, Casa de Galicia de Córdoba.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1996: n.º 0