Subtítulo:
Revista de Cultura
Entidade editora:
Lugar:
Sabadell
País:
España
Época:
1ª época
Data de inicio:
1/12/1999
Ano de inicio:
1999
Dirección:
Xulio Couxil Vázquez;
Colaboración:
Antonio Albás; Esperanza Brañanoba Gallego; Henrique Fernández; Jordi Bordés; Fina Casalderrey ;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego/Catalán/Castelán
Formato:
Revista, Cor. 30 x 21cm
Extensión:
29
Financiamento:
Secretaria Xeral de Relacións coas Comunidades Galegas do Exterior
Redacción:
Fernando Poo, 34. 08205. Sabadell
Imprenta:
APIPE, Sabadell. Barcelona.
Contido:
A revista está composta de saúdas, reportaxes sobre diversos temas galegos e de música. Tamén se reseñan todos os actos realizados pola sociedade.
Ilustracións:
De actos da sociedade
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1998: XX aniversario
1999: n.º 1
2000: n.º 2
2001: n.º 3
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999: n.º 1
2000: n.º 2
2001: n.º 3
2002: n.º 4
2003: n.º 5
2005: n.º 7
2006: n.º 8
2007: n.º 9