Estudios Gallegos

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lema:
Prescindir de los intereses de los hombres para atender solamente a los del país.
Subtítulo:
Revista Quincenal de Lenguaje, Fianza y Turismo
Lugar:
Madrid
País:
España
Data de inicio:
5/2/1915
Data de fin:
1/12/1916
Ano de inicio:
1915
Ano de fin:
1916
Dirección:
Aurelio Ribalta;
Colaboración:
A. Zapata García; Andrés Martínez Salazar; Aurelio Ribalta; Eugenio López Aydillo; Luis Porteiro; Rodrigo Sanz; Gonzalo López Abente ; Salvador Cabeza de León ; Victoriano Taibo ;
Ilustración:
Xefatura de redacción:
Ramón Martínez de la Riva;
Periodicidade:
(n.º 1-14): Quincenal; (n.º 15-22): Mensual
Idioma:
Predominio do castelán, aínda que nos últimos números hai unha maior presenza do galego
Formato:
(n.º 1-14): 23 x 17 cm (n.º 15-22): 31 x 21 cm
Extensión:
(n.º 1-2): 16 (n.º 3-14): 24 (n.º 15-22): 30-64
Prezo:
(n.º 1-14): mes: 1 pta.; ano: 12 ptas.(n.º 15-22): n.º solto: 50 céntimos; 10 números: 5 ptas.
Redacción:
Teruel, 14 Hotel. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Publicación creada coa finalidade de "estudiar y dar a conocer cuantos elementos activos y fecundos hay en Galicia". Contén informacións da actualidade galega ("Crónica Gallega") e diferentes traballos sobre Galicia, nos que aborda aspectos como a agricultura e a economía ("Finanzas"), o mundo cultural, a lingua e a literatura ("Poetas de Onte", "Poetas de Hoxe", "Libros Gallegos", "Bibliografía"), a arte, o turismo ("Turismo Gallego), os deportes ("Notas Deportivas"), etc. Ademais inclúe numerosas referencias e novas sobre galegos residentes no exterior, principalmente en América ("Ecos de América Gallega")
Ilustracións:
Ata o número 14 son escasas, inclúe fotografías de monumentos e paisaxes galegas, reproducións de obras artísticas, e na portada, agás en 5 números, reproduce un debuxo de Castelao. A partir do n.º 15 non ten practicamente ilustracións
Publicidade:
Importante presenza de anuncios, maioritariamente de establecementos comerciais galegos, localizados tanto en Madrid coma en Galicia.
Números consultados:
1915-1916: n.º 1-22
Depósito dos fondos:
Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca da Real Academia Galega. .