Estudios Gallegos

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Quincenal de Lenguaje, Fianza y Turismo

Lema:
Prescindir de los intereses de los hombres para atender solamente a los del país.
Lugar:
Madrid
País:
España
Inicio:
1915
Fin:
1916
Dirección
Aurelio Ribalta
Colaboración
A. Zapata García
Aurelio Ribalta
Luis Porteiro
Rodrigo Sanz
Andrés Martínez Salazar
Eugenio López Aydillo
Gonzalo López Abente
Salvador Cabeza de León
Victoriano Taibo
Ilustración
Castelao
Xefatura de redacción
Ramón Martínez de la Riva
Periodicidade:
(n.º 1-14): Quincenal; (n.º 15-22): Mensual
Idioma:
Predominio do castelán, aínda que nos últimos números hai unha maior presenza do galego
Formato:
(n.º 1-14): 23 x 17 cm (n.º 15-22): 31 x 21 cm
Extensión:
(n.º 1-2): 16 (n.º 3-14): 24 (n.º 15-22): 30-64
Prezo:
(n.º 1-14): mes: 1 pta.; ano: 12 ptas.(n.º 15-22): n.º solto: 50 céntimos; 10 números: 5 ptas.
Redacción:
Teruel, 14 Hotel. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Publicación creada coa finalidade de "estudiar y dar a conocer cuantos elementos activos y fecundos hay en Galicia". Contén informacións da actualidade galega ("Crónica Gallega") e diferentes traballos sobre Galicia, nos que aborda aspectos como a agricultura e a economía ("Finanzas"), o mundo cultural, a lingua e a literatura ("Poetas de Onte", "Poetas de Hoxe", "Libros Gallegos", "Bibliografía"), a arte, o turismo ("Turismo Gallego), os deportes ("Notas Deportivas"), etc. Ademais inclúe numerosas referencias e novas sobre galegos residentes no exterior, principalmente en América ("Ecos de América Gallega")
Ilustracións:
Ata o número 14 son escasas, inclúe fotografías de monumentos e paisaxes galegas, reproducións de obras artísticas, e na portada, agás en 5 números, reproduce un debuxo de Castelao. A partir do n.º 15 non ten practicamente ilustracións
Publicidade:
Importante presenza de anuncios, maioritariamente de establecementos comerciais galegos, localizados tanto en Madrid coma en Galicia.