Subtítulo:

Revista Cultural Galega

Lugar:
Badalona
País:
España
Época:
1ª época
Inicio:
[1998]
Coordinación
Adolfo Rodríguez Álvarez
Fausto González Hermida
Colaboración
Adolfo Rodríguez Álvarez
Basilio Losada Castro
David Fernández Fernández
federico Pomar de la Iglesia
Manuel Quintáns Suarez
Manuel Rodríguez Troncoso
Maria Carrete Locay
Marina Garzo Salgado
Pepe Pol
Vanessa Prieto prieto
Xesús Galán López
Xosé A. Pet Pose
Olegario Sotelo Blanco
Suso de Toro
Deseño gráfico
Beatriz Navas
Fotografía
Adolfo Rodríguez Álvarez
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego. Ten algunha colaboración en castelán.
Formato:
Revista. Cor. Papel satinado. 30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 46 e 60 páxinas
Redacción:
París, 45, Bajos. 08913. Badalona
Imprenta:
Gamma 2004, Cervantes, 124. Badalona.
Contido:
Publicación societaria na que aparecen noticias da entidade e das súas actividades culturais e recreativas, artigos de cociña galega e saúdo do presidente. Conta tamén con artigos sobre Galicia, a súa xeografía, cultura e tradicións.
Ilustracións:
Fotografías de actos societarios e tamén de Galicia (monumentos, paisaxes etc.)
Publicidade:
Numerosos anuncios de negocios de todo tipo existentes en Badalona.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999: n.º 2
2000: n.º 3
2001: n.º 4
2003: n.º 6
2004: n.º 7
2005: n.º 8
2006: n.º 9
2007: n.º 10 (X aniversario)