Subtítulo:

Revista Informativa

Lugar:
Andorra La Vella
País:
Andorra
Inicio:
1999
Fundación
José Manuel Rozados
Coordinación
Antonio Tenreiro
Dirección
Luis Canón Taboada. Anos 1999-2000
Colaboración
A Tenreiro
Andrea Recimil
Antón Riveiro
Anxela Diéguez
B. Cerviño
Carmen Bragado
Carmen Otero
Elvira Marta
Enrique Rabuñal
I. Polo
L. Polo
M. Bai
Martina Peña
Rosa Villar
V. Ojea
X. M. Recimil
Xosé María Riveiro
Xosé Arias
Revisión
Luis Canon Barbosa
Xosé Arias
Idioma:
Galego e colaboracións en castelán
Formato:
27'5 x 20 cm
Extensión:
38 páxinas
Financiamento:
Xunta de Galicia
Redacción:
Castellá del Sucará 4. Andorra La Vella
Imprenta:
Envalira. Andorra La Vella.
Contido:
Esta revista está dirixida aos emigrantes galegos e socios que residen no Principado de Andorra. Comezou a editarse en 1999 coa pretensión de mantelos informados das actividades e noticias sobre a actualidade en Galicia. Ofrecen artigos sobre a literatura galega, sobre persoeiros históricos ou sobre a historia dun concello galego. Teñen seccións fixas de humor, cociña galega, pasatempos, entrevistas e cartas e escritos dos socios.
Ilustracións:
Abundantes, debuxos e fotografias de membros da sociedade
Publicidade:
Abundante
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999: n.º 1-3
2000: n.º 4-6
2001: n.º 7, 8
2002: n.º 9