Subtítulo:
Revista Informativa
Lugar:
Andorra La Vella
País:
Andorra
Data de inicio:
1/1/1999
Ano de inicio:
1999
Fundación:
José Manuel Rozados;
Coordinación:
Antonio Tenreiro;
Dirección:
Luis Canón Taboada. Anos 1999-2000;
Revisión:
Luis Canon Barbosa; Xosé Arias ;
Colaboración:
A Tenreiro; Andrea Recimil; Antón Riveiro; Anxela Diéguez; B. Cerviño; Carmen Bragado; Carmen Otero; Elvira Marta; Enrique Rabuñal; I. Polo; L. Polo; M. Bai; Martina Peña; Rosa Villar; V. Ojea; X. M. Recimil; Xosé María Riveiro; Xosé Arias ;
Idioma:
Galego e colaboracións en castelán
Formato:
27'5 x 20 cm
Extensión:
38 páxinas
Financiamento:
Xunta de Galicia
Redacción:
Castellá del Sucará 4. Andorra La Vella
Imprenta:
Envalira. Andorra La Vella.
Contido:
Esta revista está dirixida aos emigrantes galegos e socios que residen no Principado de Andorra. Comezou a editarse en 1999 coa pretensión de mantelos informados das actividades e noticias sobre a actualidade en Galicia. Ofrecen artigos sobre a literatura galega, sobre persoeiros históricos ou sobre a historia dun concello galego. Teñen seccións fixas de humor, cociña galega, pasatempos, entrevistas e cartas e escritos dos socios.
Ilustracións:
Abundantes, debuxos e fotografias de membros da sociedade
Publicidade:
Abundante
Números consultados:
1999: n.º 1-3
2000: n.º 4-6
2001: n.º 7, 8
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999: n.º 1-3
2000: n.º 4-6
2001: n.º 7, 8
2002: n.º 9