Entidade editora:
Lugar:
Burgos
País:
España
Época:
1ª época
Inicio:
2001
Fundación
Avelino Lorenzo Vidal
Colaboración
Ana María Fernández Couso
Antonio Arribas Carballera
Avelino Lorenzo Vidal
Chema Ferraces
Emma Lorenzo Arregón
Enrique Pascual Pérez
José Miguel Vidueira
José Pablo Arévalo Garcia Galán
José Vidueira Suarez
Mercedes Estévez Temiño
Rafael de Orense
Rafael Yzquierdo Perrín
Idioma:
Castelán e colaboracións en galego.
Formato:
28,5 x 20,5 cm
Extensión:
40
Redacción:
Burgense, 10. Burgos
Imprenta:
Imprenta Santos, S.L, Burgos. Burgos.
Contido:
Dar a coñecer o que fai a colectividade galega de Burgos e as actividades que levan a cabo.
Ilustracións:
Fotografías dos socios e de visitantes ilustres.
Publicidade:
Só na contraportada
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2001: n. º1
2006