Subtítulo:
Boletín Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas
Lugar:
Santiago de Compostela
País:
España
Época:
1ª época
Data de inicio:
1/3/1990
Ano de inicio:
1990
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Formato:
Revista. B/N. 29 x 19'5 cm
Extensión:
4-10
Prezo:
Gratuíta
Financiamento:
Xunta de Galicia. Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas
Redacción:
Santiago de Compostela. Santiago de Compostela
Imprenta:
Venus Artes Gráficas, A Coruña. A Coruña.
Contido:
É unha revista sobre a emigraciíon editada pola Xunta de Galicia coas novas que lle poden interesar aos emigrantes
Observacións:
Reproduce artigos doutros xornais galegos como O Correo Galego
Ilustracións:
Fotografias das visitas de Manuel Fraga e Fernando Amarelo de Castro a América
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1990-1994: n.º 1-51
1994: n.º 52
1996: n.º 64
1997: n.º 76,82,85-87
1998: n.º 88-90, 94
1999: n.º 100-105
2000: n.º 116-121,124
2001: n.º 125, 126-128, 130,133
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Fundación 10 de marzo , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: n.º 26
1993: n.º 31
1994: n.º 40
1995: n.º 52
1996: n.º 64
1997: n.º 76, 82, 85-87
1998: n.º 88-90, 92-99
1999: n.º 100-105
2000: n.º 116-121, 124
2001: n.º 125, 126-130, 133