Crecer con raíces en Quiroga

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Época:
1ª época
Inicio:
1994
Dirección
Adriana E. Lanzi
Nora M. Benítez
Colaboración
Adalberto O. García
Carlos Seisdedos
Fernando Rodríguez
Gabriel Maccaroni
Inés Musso
José Antonio
José Manuel Blázquez
Mónica Suñe
Fotografía
Daniel Blondel
Mary Navello
Ilustración
Facundito
Talado
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán
Formato:
28 x 22 cm
Extensión:
40 páxinas
Redacción:
Bos Aires. Arxentina
Imprenta:
Peniel Diseño Gráfico, Bragado. Bos Aires.
Contido:
Revista editada para informar aos quirogueses emigrados na Arxentina. Está formada por editorial, noticias, reportaxes, sociedade e revistero. Predominan as noticias de Quiroga con mención ás visitas que os políticos realizan ao seu concello natal
Ilustracións:
Escasas. Algunhas fotografías das visitas á sociedade
Publicidade:
Abundante, de negocios de todo tipo (bares, restaurantes etc.) en Bos Aires
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1995: n.º 7