Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Observacións:
Afírmase que foi fundado en Bos Aires por emigrantes de Castro Caldelas. Nos anos setenta foi reeditado en Castro Caldelas