Galicia avui/Galicia hoxe

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Sabadell
País:
España
Época:
1ª época
Idioma:
Castelán/Galego
Formato:
Pasquín. B/N. 21 x 15 cm
Extensión:
36
Redacción:
Sabadell. Barcelona
Imprenta:
Sabadell. Barcelona.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Na maior parte da publicación
Números consultados:
2001: maio-xuño
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2001: maio-xuño
2007: maio-xullo