Subtítulo:
Revista del Centro Gallego de Gijón
Entidade editora:
Lugar:
Xixón
País:
España
Época:
2ª época
Data de inicio:
6/7/1999
Ano de inicio:
1999
Fundación:
José Rivero;
Dirección:
César Cajete;
Administración:
Luis Adaro;
Publicidade:
Colaboración:
Antonio Rouco Varela; Eduardo Almela; Eduardo Rodríguez; Felipe Mera; Francisco Carantoña; Gumersindo Camba;
Deseño gráfico:
Jorge Fernández;
Periodicidade:
Bimensual
Idioma:
Castelán
Formato:
Revista. B/N. 32 x 23 cm
Extensión:
38
Redacción:
Convento (Travesía), 6. Xixón
Imprenta:
Gráficas Covadonga, Xixón. Asturias.
Contido:
Revista que achega as novas sobre a colectividade galega alí residente e outras noticias de interese.
Observacións:
Ver Centro Gallego de Xixón
Ilustracións:
Fotografías de actos da sociedade e de Galicia e Asturias.
Publicidade:
Abundante ao longo da revista de diferentes comercios.
Números consultados:
1999: n.º 1
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999: n.º 1