Subtítulo:

Revista del Centro Gallego de Gijón

Entidade editora:
Lugar:
Xixón
País:
España
Época:
2ª época
Inicio:
1999
Fundación
José Rivero
Dirección
César Cajete
Administración
Luis Adaro
Colaboración
Antonio Rouco Varela
Eduardo Almela
Eduardo Rodríguez
Felipe Mera
Francisco Carantoña
Gumersindo Camba
Deseño gráfico
Jorge Fernández
Publicidade
Fernando Suárez
Periodicidade:
Bimensual
Idioma:
Castelán
Formato:
Revista. B/N. 32 x 23 cm
Extensión:
38
Redacción:
Convento (Travesía), 6. Xixón
Imprenta:
Gráficas Covadonga, Xixón. Asturias.
Contido:
Revista que achega as novas sobre a colectividade galega alí residente e outras noticias de interese.
Observacións:
Ver Centro Gallego de Xixón
Ilustracións:
Fotografías de actos da sociedade e de Galicia e Asturias.
Publicidade:
Abundante ao longo da revista de diferentes comercios.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999: n.º 1