Asociación de Residentes de Salvatierra de Miño en la República Argentina.

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Época:
1ª época
Data de inicio:
30/11/1995
Ano de inicio:
1996
Dirección:
Diego Fandiño; Beatriz López ;
Colaboración:
Marcelo Daniel Álvarez;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
Revista. Cor. 28 x 20 cm
Extensión:
32
Redacción:
Chacabuco, 955
Imprenta:
Mayo (Avenida), 666, 2º
Contido:
Con esta publicación a "Asociación de Residentes de Salvaterra de Miño" achega aos emigrantes deste concello as noticias que acontecen en Galicia, ademais de informar sobre a marcha da sociedade e das súas actividades
Ilustracións:
Fotografías de actos societarios
Publicidade:
Abundante, distribuída por toda a publicación, predominan os anuncios de hostalería
Números consultados:
1999: n.º 3
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999: n.º 3
2002: n.º 6
2006: n.º 10