Subtítulo:

Revista de Cultura

Lugar:
Santiago de Compostela
País:
España
Época:
1ª época
Inicio:
1984
Fin:
1987
Colaboración
Emilio Navaza
González Reboredo
Guillermo Domínguez Santos
Jesús I. Baleato Negueira
Joaquin Lens Tuero
Juan Corral
M. Quintáns
Vicente González
Xosé Carlos Rodríguez González
Agustín Sixto Seco
Antonio Fraguas
Francisco Fernández del Riego
Luís Alonso Girgado
Ramón Piñeiro
Xesús Alonso Montero
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego e castelán
Formato:
Revista
Extensión:
22-30
Financiamento:
Xunta de Galicia
Contido:
Revista que informa aos emigrantes sobre a política da Xunta de Galicia.
Ilustracións:
Debuxos de persoeiros da cultura, fotografías de libros e de Galicia
Publicidade:
Non ten