Boletín Informativo

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Casa de Galicia en León
Entidade editora:
Lugar:
León [España]
País:
España
Época:
1ª época
Data de inicio:
1/4/1992
Ano de inicio:
1992
Idioma:
Castelán coa editorial en galego
Formato:
24 x 16 cm
Extensión:
45
Redacción:
León [España]. León [España]
Imprenta:
Gráficas Alse, Arcipreste de Hita, 3. León [España].
Contido:
Achegar a información da sociedade aos socios sobre os presupostos e os actos que organiza.
Ilustracións:
Fotografías históricas das instalacións.
Publicidade:
Abundante de diferentes negocios de León
Números consultados:
1992: n.º 1
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: abril