Revista Neboeira

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Publicación de Cultura galega

Lugar:
Vigo
País:
España
Época:
1ª época
Coordinación
Carlos F. Marcos
Deseño gráfico
Sabela Martín
Fotografía
Carlos F. Marcos
Ilustración
Conchi San Millán
Raquel Martínez Calvo
Santana
Pepe Carreiro
Colaboración
Lois Fernández
Paco Zabaleta
Salvador Lorenzana
Manuel Antonio
Xosé María Álvarez Blázquez
Idioma:
Galego
Formato:
27 x 20 cm.
Extensión:
25
Prezo:
100 pts
Contido:
Revista feita en Galicia con temática de emigración.