Subtítulo:
Boletín del II Congreso de la Emigración española a Ultramar
Lugar:
Santiago de Compostela
País:
España
Época:
1ª época
Fundación:
Jorge Víctor Sueiro;
Dirección:
Jorge Víctor Sueiro;
Colaboración:
Ángel fole; Carlos María Rodríguez de Valcarce; Daniel Sueiro; Emilio Merino; Quiroga Palacios;
Fotografía:
Manuel Ferrol;
Idioma:
Castelán
Formato:
29 x 20 cm
Extensión:
26
Redacción:
Juan Flórez, 64-66, 9º. A Coruña
Imprenta:
Gráfico Galaico, A Coruña. A Coruña.
Contido:
Dar a coñecer as conclusións do Congreso da emigración española
Ilustracións:
Fotografías
Publicidade:
Comercios e bancos da Coruña
Números consultados:
1ª época
1959: n.º 9
2ª época
1965: n.º 68, 69
3ª época
1974: n.º 67
1975: n.º 68
Relacionadas:
Ultramar, A. 1960 (Vinculadas á mesma entidade editora)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1ª época: 1959: n.º 9

2ª época:
1965: n.º 68, 69

3ª época:
1974: n.º 67
1975: n.º 68