Subtítulo:

Órgano del Centro Gallego de México

Entidade editora:
Lugar:
México, D. F.
País:
México
Época:
2ª época
Inicio:
1973
Dirección
Manuel Rodríguez Iglesias
Subdirección
Manuel Gerardo Tascón Gorostizaga
Colaboración
Araceli Rodríguez
Conchita Taboada
Florial Moreno
Mari Gloria Arenas
Mari Rosa Rodríguez
Paulino de Ariño
Pili Carrete Coalla
Pulio López
Rocio Tascón Gorostizaga
Ysaac Labrador
Ilustración
Alicia Garcia
Redacción
Manuel Carreiro
Relacións públicas
Nemesio Rodríguez Lois
Idioma:
Castelán
Extensión:
25 páxinas
Redacción:
Colima, 194. México, D. F.
Imprenta:
Offset Santander, S.A., Candelaria, 84. México, D. F..
Contido:
Publicación societaria que pretende achegar aos galegos residentes en México as novas da colectividade e do que acontece en Galicia.
Ilustracións:
Fotografías de Galicia e México
Publicidade:
Na primeira e última páxina
Relacionadas:
Anduriña. 1948 (Outra época da mesma publicación, voceiro do Centro Gallego de México)
Anduriña. [3ª época], 1990 (Outra época da mesma publicación, voceiro do Centro Gallego de México)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1984: n.º 41