Hemeroteca

...

A Saia. Publicacións periódicas feministas

Hemeroteca

Andaina [1ª época]

Preséntanse aquí os 24 números e os tres especiais que compoñen a primeira época da revista Andaina subtitulada Revista do movimento feminista-Galicia (1983-1991). Escrita integramente en galego, ademais de contar coa colaboración de especialistas e estudosas en diferentes áreas de investigación, traballo e coñecemento, os seus contidos e debates teñen que ver coas estratexias, críticas e accións das mulleres integradas nos diferentes grupos e colectivos con actividade en Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Ourense, Vigo, Arousa e Pontevedra que na década de 1980 deron en conformar unha rede de relacións coñecida como Coordinadora Nacional de Organizacións Feministas. Difundir e animar o debate en torno ás posicións e teorías feministas existentes dentro e fóra de Galicia, denunciar as situacións de violencia, desigualdade e discriminación que lles acontecen ás mulleres, recoller novas propostas, recuperar a memoria e a historia son algunhas das cuestións abordadas nunha revista con clara conciencia de país.

Lugar
Santiago de Compostela
Subtítulo
N.º 0 - n.º 6: Revista do movemento feminista-Galicia.
N.º 7 - n.º 8: Revista do movimento feminista.
N.º 9 - n.º 24: Revista do Movimento Feminista Galego
Data de inicio
1983-01-00
Data de fin
1991-06-00
Periodicidade
Trimestral
Idioma
Galego
Formato
27 números. N.º 0 - n.º 1: 21,05 cm ancho x 31,05 cm alto. N.º 2: 21 ancho x 29,05 alto. N.º 4: 22,03 ancho x 30 alto. N.º 5: 22,03 ancho x 32 alto. N.º 6: 21,05 ancho x 31,03 alto. N.º 7 a 24 e 3 especiais: 21 ancho x 30 alto
Número de páxinas
Entre 15 e 30 páxinas
Prezo
N.º 1 - n.º 11 descoñecido, n.º 12 - n.º 14 e n.º 16 = 150 pts, n.º 15 e n.º 17 - n.º 24 = 200 pts
Lugares de distribución
Venda e subscricións
Contido
Publicación trimestral, ilustrada, editada en Santiago de Compostela e potenciada polas organizacións que deron en conformar a Coordinadora Nacional de Organizacións Feministas. Nace co obxectivo de dar voz á produción de todas as mulleres e organizacións feministas que queiran participar. A revista fornece un espazo crítico para o debate, o pensamento, a memoria e a acción feminista en todos os ámbitos de relacións sociais. Aborda temas relevantes para o movemento feminista en cada momento o que a converte nunha importante fonte documental. Na primeira época, que vai desde 1983 a 1991, presentase co subtítulo Revista do Movemento Feminista – Galicia e abrangue un total de 24 números e tres especiais. Os catro primeiros números están impresos en tinta violeta sobre papel branco e a partir dos números 5 e 6, ambos realizados en tinta negra sobre papel rosa, estabiliza a tipografía e o formato de cabeceira. Do número 7 en diante presenta papel estucado a cor na portada e contraportada e emprega o branco e negro nos interiores; a partir do número 11 emprégase a maqueta característica deseñada por Uqui Permui.
Observacións
O n.º 3 non existe. A colección conta con 24 números máis tres especiais: 8 marzo de 1985 e 1986 e 11 de outubro de 1986
Publicidade
Publicidade de locais e establecementos como bares, librerías ou perruquerías
Ilustracións
Contén ilustracións de nova creación, outras de artistas con certo recoñecemento e algúns artigos engaden gráficos
Referencias bibliograficas

Andaina”, Gran Enciclopedia Galega, v. 3, 2004, p. 14.

“Andaina 1983-1998”, Andaina. Revista galega de pensamento feminista, nº 20 (maio 1998), p. 32-33.

BLANCO, Carmen: “Primeiras revistas feministas galegas”, Festa da palabra silenciada, nº7 (outono 1990), p. 93.

BLANCO, Carmen: “A Saia e as revistas de mulleres”, Mulleres e independencia, Ediciós do Castro, Sada 1995, p. 109-112.

BLANCO, Carmen: O contradiscurso das mulleres. Historia do feminismo, Nigra, 1995, p. 138-140.

“Enquisa sobre o interese da existencia da revista Andaina”. Andaina. Revista galega de pensamento feminista, nº 36 (inverno 2003), p. 14-17.

GONÇALVES DEVESA, Natalia: Estudo analítico e formal das publicações feministas galegas. Investigación presentada na Escola de Arte e Superior de Deseño de Ourense, 2004. CD Inédito.

“Hemeroteca Andaina”, Andaina. Revista galega de pensamento feminista, nº 36 (inverno 2003), p. 10.

“Facer Andaina”, Andaina. Revista do movemento feminista galego, nº 8 (novembro-decembro 1985), p. 13.

“Publicacións feministas”, Andaina. Revista do movemento feminista galego, nº 7 (maio 1985), p. 23.

Fondos depositados en
Consello da Cultura Galega. CI/PP-AND/I
24 números e tres especiais. O n.º 1, fotocopiado. Algúns números teñen marcas de humidade

Comezo-cese
N.º 0 (xan. 1983) - n.º 24 (xuñ. 1991)
Época
Primeira de dúas épocas
Tiraxe
Entre 250 e 300 exemplares
Financiamento
Fondos propios, publicidade, subscricións, venda
Indice documentado
Índice documentado de Andaina. Revista do movemento feminista galego [1ª época]
Créditos
Ver os créditos

Créditos

UN PROXECTO DE:
Consello da Cultura Galega. Comisión de igualdade
Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona

Coordinación e edición
Helena González Fernández
Mariam Mariño Costales

Documentación
Adina Mocanu
Jennifer Rodríguez

Base de datos
Kike Benlloch

Web
Miguel Alonso Fachado

Asesoramento
Susana Guitar Novo (Arquivismo e documentación)
Jose Lens (Imaxes)
Ana Romaní

Agradecementos
Andaina de Mulleres
Nanina Santos Castroviejo
Teresa Navarro Quinteiro
Encarna Otero Cepeda

Exemplares

Portada Número Pax. Ver Descargar
n. 4 1ª ep. n. 4 (1983)
16
n. 0 1ª ep. (1/1983)
12
n. 1 1ª ep. n. 1 (3/1983)
16
n. 2 1ª ep. n. 2 (5/1983)
16
n. 5 1ª ep. n. 5 (1984)
16
n. 6 1ª ep. n. 6 (5/1984)
16
n. Especial 8 de marzo 1ª ep. n. Especial 8 de marzo (3/1985)
4
n. 7 1ª ep. n. 7 (5/1985)
24
n. 8 1ª ep. n. 8 (11/1985)
20
n. 9 1ª ep. n. 9 (1/1986)
24
n. Especial 8 de marzo 1ª ep. n. Especial 8 de marzo (3/1986)
4
n. 10 1ª ep. n. 10 (5/1986)
24
n. Especial 11 de outubro 1ª ep. n. Especial 11 de outubro (10/1986)
8
n. 11 1ª ep. n. 11 (2/1987)
24
n. 12 1ª ep. n. 12 (6/1987)
28
n. 13 1ª ep. n. 13 (11/1987)
28
n. 14 1ª ep. n. 14 (3/1988)
32
n. 15 1ª ep. n. 15 (6/1988)
32
n. 16 1ª ep. n. 16 (12/1988)
24
n. 19 1ª ep. n. 19 (1989)
28
n. 17 1ª ep. n. 17 (3/1989)
28
n. 18 1ª ep. n. 18 (6/1989)
28
n. 20 1ª ep. n. 20 (3/1990)
44
n. 21 1ª ep. n. 21 (7/1990)
32
n. 22 1ª ep. n. 22 (12/1990)
28
n. 23 1ª ep. n. 23 (3/1991)
28
n. 24 1ª ep. n. 24 (6/1991)
36