Hemeroteca

...

A Saia. Publicacións periódicas feministas

Hemeroteca

Festa da palabra silenciada

Preséntanse aquí os oito primeiros números da revista Festa da palabra silenciada editados entre 1983 e 1991. Trátase dunha revista potenciada polas compoñentes de Feministas Independentes Galegas (FIGA). Ten como obxectivos promover o pensamento, a investigación, o debate e a crítica feminista nos ámbitos da teoría, as ciencias sociais, as artes e a política, e a potenciación e visibilización da creación das mulleres, en particular, na literatura e as artes visuais sobre todo en Galicia e tamén alén das súas fronteiras. Neste sentido conta coa colaboración de especialistas e investigadoras nas cuestións propostas e de creadoras galegas do eido das artes visuais.

Lugar
Vigo
Subtítulo
Publicación galega de mulleres
Data de inicio
1983-05-00
Periodicidade
Anual
Idioma
Galego
Formato
28 números ata a data. N.º 0: 21 cm ancho x 29,05 cm alto. n.º 3 e seguintes: 22,03 ancho x 23,07 alto
Número de páxinas
Entre 60 e 170 páxinas
Prezo
N.º 0 = 350 pts [?], n.º 2 - n.º 3 = 300 pts, n.º 4 en adiante indeterminado
Lugares de distribución
Venda e distribución pola institución coeditora (Concello de Vigo ata o n.º 28)
Contido
Publicación anual ilustrada, promovida e editada en Vigo desde 1983 por Feministas Independentes Galegas (FIGA). O seu obxectivo é promover o pensamento, a investigación, o debate e a crítica feminista nos ámbitos da teoría, as ciencias sociais, as artes e a política, así como potenciar e visibilizar a creación das mulleres, en particular, na literatura e as artes visuais. A partir do número 14, a palabra “silenciada” que aparece na cabeceira minimízase xa que as editoras consideran que se viron cumpridas parte das súas reivindicacións e a partir dese número inclúen a participación de homes na revista. Co número 2 fíxase o deseño de maqueta característico da revista e a súa estructura estandarízase a partir do número 3 e inclúe as seguintes seccións: tema monográfico, miscelánea de artigos, crítica literaria e creación. As coordinadoras do número 0 foron Isabel Mouriz e María Xosé Queizán. Esta última será a única coordinadora desde o número 2 ata o 13 e a súa directora a partir do número 14. Margarita Ledo Andión é a deseñadora da revista que, a partir do número 2, presenta o seu formato característico con portada en cor e impresión en branco e negro.
Observacións
O n.º 1 non existe. A partir do n.º 14 pasou a ter por título Festa da palabra.
Publicidade
Non ten publicidade
Ilustracións
Contén ilustracións de nova creación, outras de artistas con certo recoñecemento e algúns artigos engaden gráficos.
Referencias bibliograficas
ABELLA, Enma: “Festa da palabra silenciada”, Andaina. Revista galega de pensamento feminista, nº 2 (maio 1992), p. 59.
BERMÚDEZ, Silvia: “Festa da Palabra y el canon literario gallego contemporáneo: la labor (des)mitificadora de Chus Pato y Ana Romaní”, Letras galegas en Deusto: dez anos de estudios galegos, 1991-2001, coords. María Luz Suárez e Isabel Seoane. Bilbao, Universidade de Deusto, 2001, p. 33-44.
BLANCO, Carmen: “Primeiras revistas feministas galegas”, Festa da palabra silenciada, nº7 (outono 1990), p. 93.
BLANCO, Carmen: “A Saia e as revistas de mulleres”, Mulleres e independencia, Ediciós do Castro, Sada 1995, p. 109-112.
BLANCO, Carmen: “O feminismo independente”, O contradiscurso das mulleres. Historia do feminismo, Nigra, 1995, p. 138-140.
Festa da palabra silenciada”, Gran Enciclopedia Galega, v. 18, 2004, p. 10-11.
GONÇALVES DEVESA, Natalia: Estudo analítico e formal das publicações feministas galegas. Investigación presentada na Escola de Arte e Superior de Deseño de Ourense, 2004. CD Inédito.
GONZÁLEZ, Helena: “Il potere del triangolo: Festa da palabra silenciada”, Intensive Program I saperi delle donne, Università del Salento, Lecce, 2014. Preprint. Ligazón [última consulta 07/11/2014]
NAVAZA, Teresa: “Festa da palabra silenciada, nº 3, xaneiro 1986. Especial Francisca Herrera Garrido”, Andaina. Revista do movemento feminista galego, nº 10 (maio-xuño 1986), p. 23.
NAVAZA, Teresa: “Festa da palabra silenciada, nº 4 especial Xohana Torres”, Andaina. Revista do movemento feminista, nº12 (xuño-xullo 1987), p. 12.
“Publicacións feministas”, Andaina. Revista do movemento feminista galego, nº 7 (maio 1985), p. 23.
“Parabéns a Festa da palabra silenciada”, Andaina. Revista galega de pensamento feminista, nº 56 (2010), p. 56-58.
QUEIZÁN, María Xosé: “Festa da palabra silenciada: independencia, insumisión e solidariedade”, Andaina. Revistas galega de pensamento feminista, nº 6 (1993), p. 54-55.
QUEIZÁN, María Xosé: “Unha festa poética”, Festa da palabra silenciada, nº 16 (2001), p. 2.
Fondos depositados en
Consello da Cultura Galega. CI/PP-FES
26 números (10/6/14). O n.º 13 só está depositado en versión dixital.

Comezo-cese
n.0 (mai. 1983) -
Financiamento
Ata o n.º 9, fondos propios. A partir do n.º 9, subvención da Concellería da Muller do Concello de Vigo. A partir do nº 29, subvención da Xunta de Galicia.
Indice documentado
Índice documentado de Festa da palabra silenciada
Créditos
Ver os créditos

Créditos

UN PROXECTO DE:
Consello da Cultura Galega. Comisión de igualdade
Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona

Coordinación e edición
Helena González Fernández
Mariam Mariño Costales

Documentación
Adina Mocanu
Jennifer Rodríguez

Base de datos
Kike Benlloch

Web
Miguel Alonso Fachado

Asesoramento
Susana Guitar Novo (Arquivismo e documentación)
Jose Lens (Imaxes)
Ana Romaní

Agradecementos
Concello de Vigo
Festa da palabra silenciada
Teresa Navarro Quinteiro
María Xosé Queizán
Ana Romaní Blanco

Exemplares

Portada Número Pax. Ver Descargar
n. 0 (5/1983)
32
n. 2 n. 2 (3/1985)
58
n. 3 n. 3 (1/1986)
52
n. 4 n. 4 (2/1987)
82
n. 5 n. 5 (12/1988)
130
n. 6 n. 6 (9/1989)
174
n. 7 n. 7 (9/1990)
168
n. 8 n. 8 (12/1991)
162