Festa da palabra silenciada

Colección: A Saia. Publicacións periódicas feministas;
Preséntanse aquí un total de 29 números da revista Festa da palabra silenciada editados entre 1983 e 2013, e máis o monográfico publicado en 2014, que pecha a colección. Trátase dunha revista potenciada polas compoñentes de Feministas Independentes Galegas (FIGA). Ten como obxectivos promover o pensamento, a investigación, o debate e a crítica feminista nos ámbitos da teoría, as ciencias sociais, as artes e a política, e a potenciación e visibilización da creación das mulleres, en particular, na literatura e as artes visuais sobre todo en Galicia e tamén alén das súas fronteiras. Neste sentido conta coa colaboración de especialistas e investigadoras nas cuestións propostas e de creadoras galegas do eido das artes visuais.
Subtítulo:

Publicación galega de mulleres

Lugar:
Vigo
País:
España
Inicio:
1983
Fin:
[2014]
Comezo-cese:
n.0 (mai. 1983) - n. 29 (2013) / monográfico (nov. 2014)
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego
Formato:
28 números ata a data. N.º 0: 21 cm ancho x 29,05 cm alto. n.º 3 e seguintes: 22,03 ancho x 23,07 alto
Extensión:
Entre 60 e 170 páxinas
Prezo:
N.º 0 = 350 pts [?], n.º 2 - n.º 3 = 300 pts, n.º 4 en adiante indeterminado
Lugares de distribución:
Venda e distribución pola institución coeditora (Concello de Vigo ata o n.º 28)
Financiamento:
Ata o n.º 9, fondos propios. A partir do n.º 9, subvención da Concellería da Muller do Concello de Vigo. A partir do nº 29, subvención da Xunta de Galicia.
Contido:
Publicación anual ilustrada, promovida e editada en Vigo desde 1983 por Feministas Independentes Galegas (FIGA). O seu obxectivo é promover o pensamento, a investigación, o debate e a crítica feminista nos ámbitos da teoría, as ciencias sociais, as artes e a política, así como potenciar e visibilizar a creación das mulleres, en particular, na literatura e as artes visuais. A partir do número 14, a palabra “silenciada” que aparece na cabeceira minimízase xa que as editoras consideran que se viron cumpridas parte das súas reivindicacións e a partir dese número inclúen a participación de homes na revista. Co número 2 fíxase o deseño de maqueta característico da revista e a súa estructura estandarízase a partir do número 3 e inclúe as seguintes seccións: tema monográfico, miscelánea de artigos, crítica literaria e creación. As coordinadoras do número 0 foron Isabel Mouriz e María Xosé Queizán. Esta última será a única coordinadora desde o número 2 ata o 13 e a súa directora a partir do número 14. Margarita Ledo Andión é a deseñadora da revista que, a partir do número 2, presenta o seu formato característico con portada en cor e impresión en branco e negro.
Observacións:
O n.º 1 non existe. A partir do n.º 14 pasou a ter por título Festa da palabra.
Ilustracións:
Contén ilustracións de nova creación, outras de artistas con certo recoñecemento e algúns artigos engaden gráficos.
Publicidade:
Non ten publicidade
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
26 números (10/6/14). O n.º 13 só está depositado en versión dixital. O formato orixinal do nº 29 é dixital.

Warning: mysql_free_result(): 4 is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/consello/html/www/fondos_documentais/hemeroteca/cabeceira/index.php on line 746