Area

N.º 1 : Revista das Mulleres Nacionalistas Galegas.
N.º 2 a n.º 4: Revista de Mulleres Nacionalistas Galegas
N.º 5 n.º 6: Mulheres Nacionalistas Galegas
N.º 8 a n.º 11: Revista de Mulheres Nacionalistas Galegas
Preséntanse aquí os 11 números de Area. Revista de Mulheres Nacionalistas Galegas, publicados entre maio de 1987 e o verán de 1993. A partir do número 5 a revista adopta progresivamente a normativa reintegracionista. Trátase dunha publicación da organización Mulheres Nacionalistas Galegas (MNG), que ten como obxectivo promover o feminismo nacionalista, favorecer a participación das mulleres na propia publicación e actuar como voceiro da organización. Os eixos de debate son: os dereitos e a vida das mulleres, a sexualidade, o ámbito laboral, o independentismo, o pacifismo, a emigración e o desenvolvemento.
Resumo
Publicación ilustrada de tiraxe irregular (semestral ou anual) das Mulheres Nacionalistas Galegas (MNG), organización que se vincula durante un tempo ao Bloque Nacionalista Galego (BNG), sen perder a súa identidade e autonomía, e logo ao Movemento de Livertaçom Nacional (MNL). A revista sitúase na liña do feminismo nacionalista, independentista, anticapitalista e de denuncia das diversas formas de opresión e colonización das mulleres e dos pobos. O primeiro número está impreso en Vigo aínda que algúns dos seguintes aparecen en Santiago de Compostela ou Ferrol. Presenta tres formatos en canto a tamaño e cores. O número 1 está impreso en branco e negro; entre o 2 e o 8 teñen feitura cadrada e pasan a ter portada a cor. Os números 9 a 11 recuperan o formato do primeiro número con portada a cor.
Ficha
Lugar: Santiago de Compostela, España . Publicación impresa. Entidade editora: Frente Feminista de Ferrol. Data: 1987-1993. Periodicidade: Irregular (semestral ou anual). Idioma: galego. Formato: Números 1, 8-11: 29,60 cm alto x 21 cm ancho ; Números 2-7: 25 cm alto x 21,50 cm ancho ; . Extensión: Entre 12 e 36. Ilustracións: Contén ilustracións de nova creación, outras de artistas con máis ou menos recoñecemento e algúns artigos engaden gráficos.. Comezo-cese: N. 1 (mai. 1987) - n. 11 (xuñ. 1993). Financiamento: Fondos propios e publicidade.. Publicidade: Publicidade de locais e establecementos como bares, librerías ou perruquerías..
Exemplares
Portada Número Pax. Ver Descargar
n. 01 n. 01 ( 5/ 1987)
12
n. 02 n. 02 ( 12/ 1987)
16
n. 03 n. 03 ( 3/ 1988)
16
n. 04 n. 04 ( 7/ 1988)
16
n. 05 n. 05 ( 3/ 1989)
16
n. 06 n. 06 ( 2/ 1990)
18
n. 07 n. 07 ( 3/ 1991)
18
n. 08 n. 08 ( 3/ 1992)
22
n. 09 n. 09 ( 6/ 1992)
36
n. 10 n. 10 ( 3/ 1993)
30
n. 11 n. 11 ( 6/ 1993)
36
Referencias bibliograficas
“Area”, Gran Enciclopedia Galega, v. 3, 2004, p. 161.

BLANCO, Carmen: O contradiscurso das mulleres. Historia do feminismo, Nigra, 1995.

FREIRE LESTON, Xose Vicenzo: A prensa de mulleres en Galicia 1841-1994, Edições Lusófonas, Lisboa, 1996.

GONÇALVES DEVESA, Natalia: Estudo analítico e formal das publicações feministas galegas. Investigación presentada na Escola de Arte e Superior de Deseño de Ourense, 2004. CD Inédito.
Fondos depositados en
Consello da Cultura Galega. . ; ;
Ver índice documentadoÍndice documentado de
Area

Créditos

UN PROXECTO DE:
Consello da Cultura Galega. Comisión de igualdade
Centre de Recerca ADHUC–Teoria, Gènere, Sexualitat, Universitat de Barcelona


Coordinación e edición
Helena González Fernández
Mariám Mariño Costales

Documentación
Mariám Mariño Costales
Guillermo Manuel Corral Manzano

Base de datos
Kike Benlloch

Web
Miguel Alonso Fachado

Asesoramento
Susana Guitar Novo (Arquivismo e documentación)
Jose Lens (Ilustracións)

Agradecementos
Luisa Ocampo