Hemeroteca

...

A Saia. Publicacións periódicas feministas

Hemeroteca

A muller e a loita

Na clandestinidade antifranquista e no marco das loitas do Partido Comunista de España, as integrantes da organización Movemento Democrático de Mulleres de Vigo editan a revista A muller e a loita. Portavoz del Movimiento Democrático de Mujeres de Vigo. Publicación de tiraxe irregular, impresa en multicopista, sae a rúa entre os anos 1971 e 1976. A escrita é maioritariamente en castelán aínda que os contidos en galego van medrando co decorrer dos números. Nesta hemeroteca virtual preséntanse os números localizados ata agora: 2, 7, 8, 17 e 19 (publicados entre 1971 e 1976), e máis dous monográficos sobre as eleccións de 1976. Os contidos da revista céntranse nas esixencias sociais comúns a homes e mulleres como a represión, a amnistía ou os conflitos laborais. Abordan tamén os problemas da vida cotiá nos barrios, na casa, a carestía da vida, a educación das crianzas e máis os problemas que atinxen especificamente ás mulleres, como ás prácticas de explotación sexistas, a necesidade dunha educación igualitaria como base para unha plena emancipación ou da incorporación ao traballo para favorecer a independencia económica e a realización persoal das mulleres.

Lugar
Vigo
Subtítulo
N.º 2: Portavoz de las Mujeres Democráticas de Vigo.
N.º 7, n.º 8, n.º 17: Portavoz del Movimiento Democrático de Mujeres de Vigo.
N.º 19: Portavoz de Vigo do Movimento Democrático de Mulleres de Galicia.
Data de inicio
1971-00-00
Data de fin
1976-00-00
Periodicidade
Irregular
Idioma
Castelán e galego
Formato
Números 2, 7, 8, 17: 21,30 ancho x 16 alto. Números 19, ‘estra’ e “A muller diante as eleccións”: 15,50 ancho x 20,20 alto.
Número de páxinas
Entre 2 e 36
Prezo
N.º 2: 3 pesetas; n.º 7-8: 5 pesetas; n.º 17: 10 pesetas; ‘estra’: descoñecido, “A muller diante as eleccións”: 25 pesetas
Lugares de distribución
Descoñecida
Contido
Publicación de tiraxe irregular, sen apenas ilustracións, editada en Vigo e elaborada polas compoñentes do Movemento Democrático de Mulleres (MDM) de dita cidade. Sitúanse estas na liña da loita antifranquista e do Partido Comunista de España no que se inxiren e que ten como obxectivo prioritario a loita xeral en defensa da democracia, contra a represión e por un réxime de liberdades que beneficiaría o conxunto da clase traballadora. Os contidos tratan sobre a situación política, económica e social do momento, dan maior relevancia ao caso galego, ás accións desenvolvidas polo propio MDM sen esquecer aspectos que atinxen directamente a discriminación das mulleres. Calcúlase que entre 1971 e 1976 chegáronse a publicar aproximadamente vinte números, canda menos 17 deles co subtítulo Portavoz del Movimiento Democrático de Mujeres de Vigo. No nº 19, nun extra e no especial, os tres de ano 1976, o subtítulo aparece en galego. Agás o especial, todos os números, están impresos en multicopista, tinta negra sobre papel branco, o especial presenta cartolina a cor na portada e engade ilustracións nas páxinas interiores.
Publicidade
Non contén
Ilustracións
Practicamente inexistentes nas revistas numeradas. Abondosas no especial “A muller diante as eleccións”, que engade fotografías e unha banda deseñada de autor.
Referencias bibliograficas
FREIRE LESTON, Xose Vicenzo: A prensa de mulleres en Galicia 1841-1994, Edições Lusófonas, Lisboa, 1996, p. 134.
CABRERO BLANCO, Claudia: “O movemento Democrático de Mulleres: da protesta cotiá á loita política”, Dezeme, n.º 11 (2006), p. 15-23.
ÁLVAREZ GÓMEZ, María Concepción: “Movemento Democrático de Mulleres en Galicia. Unha andaina cara ao feminismo desde a loita antifranquista e a acción veciñal”, Álbum de mulleres (marzo de 2016), http://culturagalega.org/album/detalle.php?id=1042 [última consulta 03/11/2016]
Fondos depositados en
Consello da Cultura Galega.
N.º 17 e mais o especial “A muller diante as eleccións”.

Fundación 10 de marzo.
Números 2, 7, 8, 19 e ‘estra’. Doazón de Francisco Gónzalez Vidal, Amador Martínez e Enrique Veira.

Comezo-cese
N.º 1 (?-1971) – n.º 20? (?-1976)
Tiraxe
Descoñecida
Financiamento
Fondos propios
Indice documentado
Índice documentado de A muller e a loita
Créditos
Ver os créditos

Créditos

UN PROXECTO DE:
Consello da Cultura Galega. Comisión de igualdade
Centre de recerca Teoria, Gènere, Sexualitat (ADHUC), Universitat de Barcelona

Colabora
Fundación 10 de marzo

Coordinación e edición
Helena González Fernández
Mariam Mariño Costales

Documentación
Mariam Mariño Costales

Base de datos
Kike Benlloch

Web
Miguel Alonso Fachado

Asesoramento
Susana Guitar Novo (Arquivismo e documentación)
Carmen Segurana

Agradecementos
María Dolores Cabrera
Francisco Gónzalez Vidal
Ricardo Gurriarán
Amador Martínez
Teresa Navarro Quinteiro
Carmen Segurana
Rocío Sende Varela
Enrique Veira

Exemplares

Portada Número Pax. Ver Descargar
n. 2 n. 2 (1971)
n. 7 n. 7 (1972)
n. 8 n. 8 (1973)
n. 19 n. 19 (1976)
n. n. "A muller diante as eleccións" (1976)
n. 17 n. 17 (6/1976)
n. 'Estra' n. 'Estra' (12/1976)