Andaina [2ª época 1ª xeira]

Revista galega de pensamento feminista Preséntanse aquí os 22 números de Andaina. Revista galega de pensamento feminista, que conforman a primeira xeira da segunda época desta publicación (1991-1998), que se presenta baixo a dirección de Ana Arellano. Cos cambios producidos na estrutura, no deseño, formato e número de páxinas da revista procúrase acadar un público máis amplo. Mantén o obxectivo de difundir e animar o debate entorno ás posicións, accións, denuncias, propostas e teorías feministas existentes dentro e fóra de Galicia, denunciar situacións de violencia, desigualdade e discriminación, en particular os que atinxen ás mulleres e persoas LGTB, recoller novas achegas, recuperar a memoria e a historia.
Resumo
Publicación trimestral, ilustrada, editada en Santiago de Compostela. Primeira xeira dunha segunda época da revista Andaina que presenta nova numeración e cambios no seu subtítulo, formato, número de páxinas e estrutura. O seu obxectivo é reforzar a revista como punto de encontro das voces e tendencias do feminismo, dar testemuño dos acontecementos, actos e denuncias protagonizadas por mulleres e acadar un público máis amplo. Como consecuencia disto, a revista segue a ser un referente documental do movemento e debates feministas. A segunda época de Andaina, leva o subtítulo de Revista galega de pensamento feminista. Esta primeira xeira da segunda época vai de 1991 a 1999 e abrangue un total de 22 números. Presenta unha directora, Ana Arellano, e un consello de redacción. A estrutura da revista mantén as seccións “Denuncias e comentos”, dossier temático, entrevista e crítica cultural (libros, cine, televisión, teatro e música). Engade apartados de notas breves onde se comentan novas, declaracións e citas: “Celebridades”, “O falar non ten cancelas” e “Referencias de aquí e dacolá”. Aparece unha páxina, “Perfís”, para dar a coñecer diferentes organizacións e créanse espazos específicos para facer memoria de mulleres destacadas: a partir do número 2 a contraportada, con fotografía e nota biográfica; e a partir do número 3, a sección “Recuperar a memoria”. Nalgúns números aparecen seccións específicas de cartas, xardinería, cociña e crítica literaria. O deseño e maquetación segue a cargo de Uqui Permui e a maioría das imaxes son de Mónica Couso ou do arquivo da revista. Todos los números presentan papel estucado a cor na portada e contraportada e emprega o branco e negro nos interiores.
Ficha
Lugar: Santiago de Compostela, España . Data: 1991-1999. Periodicidade: Cuadrimestral. Idioma: Galego. Formato: 23,70 cm ancho x 23,70 cm alto. Extensión: Entre 40 e 60 páxinas. Ilustracións: Contén ilustracións de nova creación, outras de artistas con máis ou menos recoñecemento e algúns artigos engaden gráficos. Prezo: N.º 1 - n.º 4 = 400 pts; n.º 4 – n.º 22 = 500 pts. Comezo-cese: N.º 1 (dec. 1991) - n.º 22 (1999). Época: 2ª época 1ª xeira. Tiraxe: Entre 250 e 300 exemplares. Financiamento: Fondos propios, publicidade, subscricións, venda. Lugares de distribución: Venda e subscricións. Publicidade: Publicidade de locais, organizacións, establecementos como bares, librerías ou perruquerías, e institucións: Concellería da muller. Concello de Santiago de Compostela (n.º 3 – n.º 22), Xunta de Galicia (n.º 5 – n.º 6), Concellería da Muller. Concello de Vigo (n.º 5 – 16). Relacionado: Andaina. [2ª época. 2ª xeira], (Esta cabeceira ten dúas épocas e a segunda delas componse de dúas xeiras); Andaina. [1ª época], 1983 (Esta cabeceira ten dúas épocas e a segunda delas componse de dúas xeiras);
Exemplares
Portada Número Pax. Ver Descargar
n. 01 2ª época 1ª xeira n. 01 ( 12/ 1991)
60
n. 02 2ª época 1ª xeira n. 02 ( 3/ 1992)
68
n. 03 2ª época 1ª xeira n. 03 ( 7/ 1992)
72
n. 04 2ª época 1ª xeira n. 04 ( 12/ 1992)
64
n. 05 2ª época 1ª xeira n. 05 ( 4/ 1993)
64
n. 06 2ª época 1ª xeira n. 06 ( 7/ 1993)
64
n. 07 2ª época 1ª xeira n. 07 ( 12/ 1993)
60
n. 08 2ª época 1ª xeira n. 08 ( 4/ 1994)
60
n. 09 2ª época 1ª xeira n. 09 ( 7/ 1994)
60
n. 10 2ª época 1ª xeira n. 10 ( 12/ 1994)
60
n. 11 2ª época 1ª xeira n. 11 ( 4/ 1995)
52