Maria Soinha

Preséntase aquí o único número recuperado de Maria Soinha, con data de publicación aproximada de 1996. Trátase dun boletín de denuncia feminista que conta con numerosas ilustracións e banda deseñada de elaboración propia e información da organización que o edita, o Frente Feminista de Ferrol Maria Soinha (nos comezos María Solinha). Este grupo de loita feminista autónoma, independente, revolucionaria e utópica, creada a comezos de 1994 por exmilitantes da AGM, ten como obxectivo “dar umha resposta teórica e prática ao avanço da reaçom e à subtil assimilaçom do feminismo polo sistema imperante” (tirado do comunicado de presentación, con data 18/02/1994).
Resumo
Fanzine de denuncia feminista con periodicidade descoñecida edita polo Frente Feminista de Ferrol Maria Soinha. Impreso en negro sobre papel de cor salmón cos cantos da dereita recortados e textos manuscritos. Está redactado integramente en galego.
Ficha
Lugar: Ferrol, España . Publicación impresa. Entidade editora: Mulheres Nacionalistas Galegas. Data: 1996. Idioma: Galego. Formato: Número 2?: 15 cm. ancho x 21,10 cm. alto. Extensión: 8. Ilustracións: Debuxos e bandas deseñadas.. Prezo: De balde. Financiamento: Fondos propios.. Publicidade: Non ten publicidade.. Observacións: O ano de inicio é aproximado..
Exemplares
Portada Número Pax. Ver Descargar
n. 2 n. 2
8
Fondos depositados en
Consello da Cultura Galega. . ; ;
Ver índice documentadoÍndice documentado de
Maria_ Soinha

Créditos

UN PROXECTO DE:
Consello da Cultura Galega. Comisión de igualdade
Centre de Recerca ADHUC–Teoria, Gènere, Sexualitat, Universitat de Barcelona

Coordinación e edición
Helena González Fernández
Mariám Mariño Costales

Documentación
Mariám Mariño Costales

Base de datos
Kike Benlloch

Web
Miguel Alonso Fachado