Radiodifusión galega na emigración

----

Punto de encuentro

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Entidade promotora:
Lugar:
Azul
País:
Arxentina
Inicio:
1990
Condución
Salustiano Gómez;
Periodicidade:
semanal
Idioma:
castelán
Contido:
Programa sobre Galicia e España. A creación dun programa radiofónico era un dos puntos contemplados nos obxectivos fundacionais do Centro Gallego de Azul.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, p. 528.
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995, p. 64.