Betanzos y su gente

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1980
Coordinación
Noemí Martínez Rey
Dirección
Xerardo Martínez Santiago
Locución
Patricia Dans
Presentación
Noemí Martínez Rey
Condución
Xerardo Martínez Santiago
Noemí Martínez Rey
Produción
Xerardo Martínez Santiago
Asesoramento
Mariano Dans
Colaboración
María Victoria Blanco Eiras
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
castelán
Financiamento:
Telecom Argentina S.A.
Contido:
Programa galego. Promovido por Xerardo Martínez Santiago.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, pp. 459, 479, 538.
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995.