Galicia Hoxe

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Subtítulo:

Para recupera-la galeguidade

Lema:
Para recupera-la galeguidade
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1991
Dirección
Juan Carlos Iniesta-Vázquez
Condución
Juan Carlos Iniesta-Vázquez
Presentación
Juan Carlos Iniesta-Vázquez
Colaboración
Miguel A. Díaz
Marcela Iniesta
Belén Iniesta
Produción
Graciela de Iniesta
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
galego
Extensión:
120 minutos (22:00-00:00)
Contido:
Programa galego con contidos aportados pola Asociación Centro Partido de Carballiño e a Asociación Centro Gallego de La Plata. Comezou as emisións na CW1 e despois pasou á LS6.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, p. 526
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995, p. 60.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.