Galicia Hoxe

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Subtítulo:

Para recupera-la galeguidade

Lema:
Para recupera-la galeguidade
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1991
Dirección
Juan Carlos Iniesta-Vázquez
Presentación
Juan Carlos Iniesta-Vázquez
Condución
Juan Carlos Iniesta-Vázquez
Produción
Graciela de Iniesta
Colaboración
Miguel A. Díaz
Marcela Iniesta
Belén Iniesta
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
galego
Extensión:
120 minutos (22:00-00:00)
Contido:
Programa galego con contidos aportados pola Asociación Centro Partido de Carballiño e a Asociación Centro Gallego de La Plata. Comezou as emisións na CW1 e despois pasou á LS6.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, p. 526
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995, p. 60.