Radiodifusión galega na emigración

----

Noticias sobre Vedra

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1990
Periodicidade:
semanal (sábados)
Idioma:
castelán
Extensión:
indeterminada (o programa era de 20:00 a 21:30 horas)
Contido:
Sección galega (Boletín de novas). A Sociedad Parroquial de Vedra achegaba a principios dos anos 90 informacións e contidos ao programa Argentina y España, su gente y su música ademais de manter a sección “Noticias sobre Vedra”, na audición Recorriendo España.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, p. 526.