Radiodifusión galega na emigración

----

Con vós

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1998
Condución
Ramón Suárez “O Muxo”;
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
castelán
Extensión:
120 minutos (12:00-14:00)
Contido:
Programa promovido por Ramón Suárez `O Muxo´ orientado á difusión da cultura galega no que se pon música actual e antiga, se informa da actualidade de Galicia e España e do que acontece na colectividade emigrada en Arxentina. Tamén se len fragmentos de escritores galegos de todas as épocas.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, pp. 532-533.
Galicia con vós, blog do programa radial homónimo (consulta 18-6-2014).