Radiodifusión galega na emigración

----

Cantares de España

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Subtítulo:

Olé! España estoy aquí

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1994
Condución
Hayde Martínez;
Periodicidade:
semanal (sábados)
Idioma:
castelán
Contido:
Contidos galegos dentro do programa.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, p. 526 e 547.
FFERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique: «Asociacionismo galego en Arxentina», en Asociacionismo Galego no exterior, T. I. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, p. 250.