Radiodifusión galega na emigración

----

[Emisións do Centro Betanzos de Bos Aires]

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Entidade promotora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1981
Periodicidade:
semanal (domingo)
Idioma:
castelán
Extensión:
15 ou 30 minutos (12:00)
Contido:
Sección galega dentro do programa (noticieiro local).
Referencias bibliográficas:
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique (2001), p. 216.
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América.