Tertulias literarias

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1934
Fin:
1935
Condución
Xavier Bóveda
Idioma:
castelán
Contido:
Programa de contidos filosófico-literarios con condutor galego. Non era galego nin o programa nin a temática, agás algunha crónica puntual sobre Galicia ou a emigración galega. Malia a súa brevidade tivo éxito de audiencia e unha certa repercusión social que deben atribuírse ao bo facer do seu guieiro, quen dotou este espazo de calidade intelectual sen perder o carácter ameno.
Xavier Bóveda estivo a cargo dunha segunda audición que tampouco era galega, Cartas a una mujer, na que tamén trataba temas diversos.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, pp. 195-210.
BÓVEDA, Xavier: Tertulias Literarias. Cabault & CIA, Bos Aires, 1935.
BÓVEDA, Xavier: Belezas locais, bohemia e aventura emigrante: colectánea de textos inéditos. Estudio introdutorio, Luís Martul, Carmen Luna, María Golán. Consello da Cultura Galega, Sección de Cultura Galega no Exterior, Arquivo da Emigración Galega, Santiago de Compostela, 2002.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.