Radiodifusión galega na emigración

----

[Emisións de Radio Dos-Mil]

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1995
Condución
Blas Pin;
Periodicidade:
semanal (sábados)
Idioma:
castelán
Contido:
Programa con contidos galegos. Esta emisora bonaerense recibía colaboracións do Centro Gallego de Jubilados y Pensionados.
Referencias bibliográficas:
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique: «Asociacionismo galego en Arxentina», en Asociacionismo Galego no exterior, T. I. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, p. 249
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, p. 526.