Viva España

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Entidade promotora:
Lugar:
Colonia del Sacramento
País:
Uruguai
Inicio:
1991
Periodicidade:
mércores, sábados e domingos
Idioma:
castelán
Extensión:
60 minutos (12:00-13:00 horas) sábados e domingos; mércores a partir das 22:00 horas
Contido:
Programa con contidos galegos.
Referencias bibliográficas:
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique: «Asociacionismo galego en Arxentina», en Asociacionismo Galego no exterior, T. I. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, p. 335.