Galicia tierra única

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Tandil
País:
Arxentina
Inicio:
1990
Condución
Alfonso S. Calvo
Periodicidade:
semanal
Idioma:
castelán
Contido:
Programa galego.
Referencias bibliográficas:
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique: «Asociacionismo galego en Arxentina», en Asociacionismo Galego no exterior, T. I. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, p. 374.
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, p. 528, 547.