Radiodifusión galega na emigración

----

La voz del Centro Gallego de Rosario

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Rosario
País:
Arxentina
Inicio:
1977
Fin:
1992
Coordinación
Manuel Pérez Martínez; Xoán Antonio de Quiroga;
Condución
Manuel Pérez Martínez;
Periodicidade:
semanal (venres)
Idioma:
castelán
Extensión:
duración indeternimada (hora de inicio 17:00)
Financiamento:
Centro Galego e Asociación de Saviñao, vellas asociacións de Rosario que se fusionaron formando unha sociedade galego-arxentina en 1956.
Contido:
Programa galego ou sección galega no programa. En 1977, tras a repentina finalización Recorriendo España, o Centro Gallego de Rosario decidiu poñer en antena unha nova audición, denominada esta vez La Voz del Centro Gallego de Rosario, na que se lles outorgaba un maior protagonismo aos contidos relacionados coa entidade. Este espazo presentábano e dirixíano o secretario xeral da entidade, Manuel Pérez Portela, e a xornalista Nancy Valdés.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís:Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995. p. 58.
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique: «Asociacionismo galego en Arxentina», en Asociacionismo Galego no exterior, T. I. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, p. 361.
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, pp. 478-479.