Las esquisiteces del gallego

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Emisora:
Lugar:
Sierra Grande
País:
Arxentina
Inicio:
1974
Dirección
Xerminal Filgueira
Condución
Xerminal Filgueira
Presentación
Xerminal Filgueira
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
castelán
Extensión:
30 minutos (11:30-12:00)
Contido:
Programa galego, promovido por Xerminal Filgueira, con pronunciada compoñente crítica.
Última visita de Fraga co gallo dun acto celebrado no teatro Castelao do Centro Galego.
Xavier Alcalá deixou algunha gravación no ano 94 na Radio Galega coincidindo co seu paso por Galicia onde fai referncia ao programa.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís:Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995. p. 63.
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, p. 478.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.