Las esquisiteces del gallego

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Emisora:
Lugar:
Sierra Grande
País:
Arxentina
Inicio:
1974
Dirección
Xerminal Filgueira
Condución
Xerminal Filgueira
Presentación
Xerminal Filgueira
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
castelán
Extensión:
30 minutos (11:30-12:00)
Contido:
Programa galego, promovido por Xerminal Filgueira, con pronunciada compoñente crítica.
Última visita de Fraga co gallo dun acto celebrado no teatro Castelao do Centro Galego.
Xavier Alcalá deixou algunha gravación no ano 94 na Radio Galega coincidindo co seu paso por Galicia onde fai referncia ao programa.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís:Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995. p. 63.
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, p. 478.