Radiodifusión galega na emigración

----

Noches de Zarzuela

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Río Gallegos
País:
Arxentina
Inicio:
1990
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
castelán
Extensión:
duración indeterminada (hora de inicio 10:30)
Contido:
Contidos galegos no programa. A Asociación Mutual Centro Gallego de Río Gallegos recibía convites periódicos deste programa. Falaban fundamentalmente de música galega e colaboraban nos guións cos realizadores deste espazo.
Referencias bibliográficas:
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, p. 529.