Radiodifusión galega na emigración

----

Arxentina] [Emisións do Centro Gallego de Santa Fé

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Entidade promotora:
Lugar:
Santa Fe
País:
Arxentina
Inicio:
1989
Periodicidade:
semanal (xoves)
Idioma:
castelán
Extensión:
60 minutos
Contido:
Programa galego. Difusión das actividades do Centro, da cultura galega, música, relacións coa Xunta de Galicia e información de axudas aos galegos da comunidade.
Referencias bibliográficas:
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Enrique: «Asociacionismo galego en Arxentina», en Asociacionismo Galego no exterior, T. I. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, p. 369.
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América.