Radiodifusión galega na emigración

----

De Fisterra ó fin do Mundo

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Ushuaia
País:
Arxentina
Inicio:
1990
Presentación
Aníbal Rachid;
Periodicidade:
semanal (domingos)
Idioma:
galego
Contido:
Programa galego que ten contado con colaboración informativa da Radio Galega.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995, p. 63
BLANCO ROSAS, Xesús (2014): Historia da radiodifusión galega en Arxentina (1930-1985) (Tese de doutoramento). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Xeografía e Historia. Departamento de Historia Contemporánea e de América, pp. 525, 528 e 536.