Radiodifusión galega na emigración

----

España Hoje

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Salvador de Bahía
País:
Brasil
Inicio:
1993
Dirección
Amalia Durán;
Presentación
Amalia Durán;
Condución
Amalia Durán;
Contido:
Sección galega no programa promovido por Amalia Durán.
Publicidade:
Programa amparado por comerciantes e industriais galegos da zona, maioritariamente da provincia de Pontevedra, que integran institucións como os Cabaleiros de Santiago ou o Centro Español.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995. pp. 62-63.