Radiodifusión galega na emigración

----

Con agarimo [ERGAC]

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Lugar:
Badalona
País:
España
Inicio:
1999
Periodicidade:
semanal (domingo)
Idioma:
galego
Extensión:
60 minutos (17:00-18:00 horas)
Contido:
Programa galego conducido por Elvira
Referencias bibliográficas:
SIXIEREI PAREDES, Carlos, CAMPOS ÁLVAREZ, Xosé Ramón e Enrique Fernández Martínez: «Asociacionismo galego en España - Cataluña»: Asociacionismo Galego no Exterior, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2001, p. 343.