Radiodifusión galega na emigración

----

Camiño da Terra

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Emisora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
[1990]
Contido:
Programa galego. Recibiu información e material radiofónico do Servizo Exterior da Radio Galega.
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995. p. 85.