[Emisións de O. Sotelo Blanco desde Barcelona]

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Emisora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
1985
Dirección
Olegario Sotelo Blanco
Contido:
Programa con contidos galegos sen especificar. Iniciativa de Olegario Sotelo Blanco. Este xornalista e escritor galego fundou a emisora Radio Amistad en 1985, que pechou ao poco tempo por problemas administrativos coa Generalitat. As súas solicitudes de licenzas para levar a cabo proxectos radiofónicos similares en Galicia e Cataluña non tiveron éxito.
Referencias bibliográficas:
SOTELO BLANCO, Olegario: A emigración galega en Catalunya. Ediciones Sotelo Blanco,
Santiago de Compostela, 1991, pp. 247-248.
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e prensa na Galicia exterior, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela 1995, pp. 78-79.