[Emisións de O. Sotelo Blanco desde Barcelona]

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Emisora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
1985
Dirección
Olegario Sotelo Blanco
Contido:
Programa con contidos galegos sen especificar. Iniciativa de Olegario Sotelo Blanco. Este xornalista e escritor galego fundou a emisora Radio Amistad en 1985, que pechou ao poco tempo por problemas administrativos coa Generalitat. As súas solicitudes de licenzas para levar a cabo proxectos radiofónicos similares en Galicia e Cataluña non tiveron éxito.
Referencias bibliográficas:
SOTELO BLANCO, Olegario: A emigración galega en Catalunya. Ediciones Sotelo Blanco,
Santiago de Compostela, 1991, pp. 247-248.
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e prensa na Galicia exterior, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela 1995, pp. 78-79.
Créditos da colección:

Créditos

Base de datos:
Jesús J. Blanco Rosas
Doutor en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela.
O autor deste repertorio realiza diferentes investigacións desde 1998 sobre as actividades comunicativas dos emigrantes galegos a través da radio. As súas achegas neste campo se recollen na tese de doutoramento “Historia da radio galega en Arxentina” (2015) e nas monografías Maruxa Boga. Recordando a Galicia (2018), dedicada a poñer en valor a figura de Maruxa Boga, pioneira da radio galega da emigración, e a lonxeva audición que conduciu en Bos Aires durante case corenta anos, e Galicia Emigrante. Prensa e radio no exilio galego (2010), sobre programa radiofónico e a revista Galicia Emigrante, de Luís Seoane así como na publicación de diversos artigos sobre o tema nos que xa se deron a coñecer parcialmente os contidos desta base de datos en revistas especializadas en historia e cultura de Galicia como Galaxia, Estudios Migratorios, Tempos e Luzes, así como outras posteriores aparecidas na revista Murguía.