Radiodifusión galega na emigración

----

esquina verde de España Galicia

Colección: Radiodifusión galega na emigración;
Emisora:
Lugar:
Barcelona
País:
España
Inicio:
1970
Fin:
1971
Locución
Esther Eiros;
Presentación
Pilar Carracelas;
Periodicidade:
semanal (sábados)
Extensión:
30 minutos (12:00-12:30 horas)
Financiamento:
Hostelería galega de Barcelona.
Contido:
Programa galego
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, Xosé Luís: Radio e Prensa na Galicia Exterior. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, 1995, p. 75.